top of page

לעבוד יחד הוא אתגר בלתי נגמר, תמיד צריך לשמור על ראש פתוח לנקודות מבט אחרות, מוכן להיות מופתע וביקורת. זה הופך את העבודה ליותר מסובכת וגוזלת זמן, אבל באותו זמן less ego centered ועוד מרגש. התוצאה, אנו מאמינים, נעשית לפיכך עשירה יותר, מדויקת יותר, מודעת יותר ותקשורתית יותר.

תב היא מסגרת ליצירה אישית ומשותפת וכן קהילה אינטימית social community. ההיכרות ארוכת השנים מייצרת שילוב טבעי של פעילויות מקצועיות, חברתיות וביתיות הבאות לידי ביטוי בעבודה המתקבלת.

bottom of page