top of page
בית יודפת

מגורים, 2021

קבוצת תב היא משרד אדריכלים עטור פרסים שנוסד בחיפה, ישראל, בשנת 1987 על ידי האדריכלים ראובן כהן אלורו, מעוז אלון ויואב טריפון. 

קבוצת תב היא משרד אדריכלים עטור פרסים שנוסד בחיפה, ישראל, בשנת 1987 על ידי האדריכלים ראובן כהן אלורו, מעוז אלון ויואב טריפון. 

מיצג הוא קישור אולטימטיבי בין אמנות לחיים, הזירה שבה לשני אלה יש סיכוי גדול יותר להתערבב ולהתמזג.
ראה פרויקטים נוספים
bottom of page